Uniontown, Pennsylvania area furniture store

BJ Mundel Furniture Company is a furniture store that serves the Uniontown, Pennsylvania area. If you are shopping for furniture in the Uniontown, Pennsylvania area stop by BJ Mundel Furniture Company today.